DeNOx-systemen – Selectieve Katalytische Reductie (SCR)

Technologie voor elektriciteitscentrales, afvalenergiecentrales en industriële installaties

Grvnes SCR DeNOx-systeem Naast het gebruik in energiecentrales (configuratie met veel stof), hebben we ook met succes selectieve katalytische reductietechnologie (SCR) gebruikt voor afvalverbranding en andere industriële processen.

2.1-stroomopwekking

DeNOx-systemen, selectieve katalytische reductie (SCR)